ShareThis

facebook

รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน article


รายชื่อ บริษัทขนส่ง เอกชน ในแต่ละภาคของประเทศ
นครปฐม - ส.สมจิตต์ 02-4103121,0861629913,0896116525,0896116525
                     (ลูกค้าช่วย stanby เปิดมือถือตลอดด้วยค่ะ ไม่เช่นนั้นถ้ารถผ่านอำเภอของท่านไป จะต้องรอรอบใหม่)
กาฬสินธู  - เรืองกิจร้อยเอ็ด (กุจินารายณ์) 02-8874325-6,043-851342
                      ดาวศรีบุญลือ 028880980,043811983,022220549
 
กาญจนบุรี - มังกรทองขนส่ง  028880634, 034649411
 
กำแพงเพชร - ป.สยามทรดดิ้ง 028859796-7,055717349
                           วรวัฒน์ขนส่ง 028871055-6,055717398,055716168
                           ตงนั้มขนส่ง 022246040, 2246038
                           จงเจริญขนส่ง 02-8870225-6, 055216800
 
สุพรรณบุรีสุพรรณขนส่ง 02-2244833, 02-2224338,02-8896075-,035511635,035511637
 
ชลบุรี  - พัทยา - พรกิจขนส่ง 028882033, 02-850356,038225336,038367062,0819414207 
                                พรจิตต์ขวานเพชร  02-2212429, 02-8880938, 038435102,436640
                                ติ่งขนส่ง 038-273266, 038-278655, 02-8859445, 02-8858370     
                              โชคบุญมาขนส่ง 022943076, 0896619599, 0818654216, 038762998-9           
 
อุบลราชธานี - โอเคทรานสปอร์ต 02-8898752, 02-2151575
                            อุบลพรชัย 02-8880995, 081-6399381, 045241852,250744
                            อส.อุบล 02-8880600, 045-314873
 
นราธิวาส 073615200,615700, 02-8858410-1, 073-522123
 
อุดรธานี - เอ็นทีซี 02-6119582-4,02-6118454
 
ฉะเชิงเทรา - พีแอลขนส่ง  02-6138655, 038824329, 0896767776
 
พิษณุโลก - พีแอลขนส่ง 02-6138655ม038-824329, 089676776
                      พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 252722 
                      จงเจริญขนส่ง 055216800, 028870225-6
 
ราชบุรี - ส.สมจิตร - 02-4103121
 
กาญจนบุรี - ส.สมจิตร 02-4103121
 
เชียงใหม่ - นิ่มซี่เส็ง 053244801, 02-4482890-2
 
เชียงราย - นิ่มซี่เส็ง 053718045-7, 02-8894600-6
 
ชัยนาท - สหพิทักษ์ 024482939,024482940, 056411557,411087
 
ลำพูน - นิ่มซีเส็ง  053-553854-6
 
ลำปาง - นิ่มซี่เส็ง 054-218913-4
 
พะเยา - นิ่มซี่เส็ง 054-484375-7
 
พังงา - โชคสถาพรพังงา 02-4481998, 076442-414, 08-97240429
              เคเจกรุ๊ป 081-9797419, 076496566, 0898113055, 085-1771475
              เมืองทองบริการ 024103421-3, 076213596, 076221254-5
 
ศรีสะเกษ - สามมิตรขนส่ง 02-8880809
 
ขอนแก่น - เศรษฐีอีสาน โทร.02-8874605-6 เมืองพล 043414690 บ้านไผ่ 043274978, 043241379
                     ลี้ฮะจัก 024482873, 043274443,043416033
 
มหาสารคาม - เศรษฐอีสาน  043722199, 02-8874607
                           ลี้ฮะจัก 043712851, 024482873
                           วศรีบุญลือ 028880549,043711261
                      กิตติวัฒน์ทรานสปอร์ต 085-0137719,085-0078125,02-9870122
 
มุกดาหาร  - ตังเซ้งขนส่ง 028037066-7, 042612153
 
ยโสธร - ตังเซ้งขนส่ง 02-8037066-7, 045724318
 
ระนอง - ข้ามสมุทรขนส่ง 02-8870368-9, 0865640368,077823649,077813184
 
พัทลุง - อุปกรณ์การเกษตร 02-4413584-5, 074613239,612062
                พิชิตขนส่ง 02-8858/397,081-4410355 
               จรูญขนส่ง 028653515,024103431, 074608006,065981544
               โกล้วนขนส่ง 024103122, 02-4482898, 074620234
 
ภูเก็ต - เมืองทองบริการ 02-4103421-2, 02-8653244, 076213596, 076221254-5
               ภูเก็ตศรีสุชาติ 076-212578, 218350, 02-8858460-7
 
สุราษฏร์ธานี - สุราษฏร์ทวีทรัพย์ 02-8874490-3, 077273871, 213655, เกาะสมุย 077-234381, 235295
                           ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 077315308-9 เกาะสมุย 081-8587890,0866848102
                           กระบี่นครการ 028878746,077441126,077253235
                           กนกสยามนครการ 028871686, 028871767, 0862668266
 
สมทุรสาคร - ภาคกลางขนส่ง  0894478343, 0816168774,034711075,034714248
 
หาดใหญ่ -   หาดใหญ่ชัยกาญจน์ 074-244832, 074244188,028855108,028885109
                   -  จรูญขนส่ง 02-8653515, 024103431, 074457629
 
เลย - พรชัยเลยขนส่ง 02-8880521, 0898948818, 042-812217
 
นครศรีธรรมราช - รวมมิตรนคร02-8880764, 02-8882079, 075-356388, 343334,341612
                              - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7,081-5506329
                                กระบี่นครการ 028858746, 0817371434
                               เอสพีสุภาภัณฑ์ 022153954-5, 0819757945
 
ตรัง - ภูเก็ตศรีสุชาติ 02-8858460-7, 0897288979
          โกล้วนขนส่ง - 024103122,024482898, 075574259, 075574220-1
           กระยี่นครการ 02-8858746, 075211996
          เอสพีสุภาภัณฑ์ 02-2153954-5, 0896556898
 
ยะลา  - ภูเก็ตศรีสุชาติ 073215802, 028858460-7
 
ระยอง - ระยองพัฒนา  038611764,876091, 02-2229296, 02-2225361,02-8882130
               ระยองบริการ 02-4166492, 038-611758
 
ร้อยเอ็ด - เรืองกิจร้อยเอ็ด 028874325-6, 043524123, 0872264699
 
นครสวรรค์ - ป.สยามเทรดดิ้ง 02-8859796-7, 056214966 
                        นครสวรรค์ขนส่ง 02-4413472-3, 056213393, 08160800646
 
สุโขทัย - สุโขทัยขนส่ง  02-8880734, 0897685201, 08-96820145
                 พิษณุโลกขนส่ง 02-8870223-4, 055-259068, 055-252722
                 สหหล่มสัก 02-8858921-8, 055621303
 
อยุธยา - รถแดงขนส่ง 035252581, 02-2245404
 
พิจิตร - รุ่งเรืองกิจขนส่ง 028858119-20, 0896678488, 056615573, 0814756636
              สหหล่มสัก 056612227, 028858921-3, ตะพานหิน 056621888
 
บุรีรัมย์ - ม่งเส็งศักดิชัย 02-4103429, 4103424, 044622468, 620338, 0816393423
              - ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044612925           
 
ชุมพร  - โชคนำทางขนส่ง 02-8881812-3
                ปรีดาภาคใต้ 02-4103420, 024103160, 077503351, 077513358, หลังสวน077541946
 
แพร่ - นครแพร่น่านขนส่ง 054511238,054627273, 02-87880837
 
น่าน  - 054710971, 02-8880837
 
สุรินทร์ - ม่งเส็งศกัดิชัย - 024103429, 4103424, 044518139, 0816288487
                 ม่งเส็งบุรีรัมย์ 028873258-9, 044515391, นางรอง 044631086           
 
เพชรบุรี - ชัยเจริญขนส่ง  028882074,032425119
 
มุกดาหาร - เจียเจ็งกี่  02-8870109, 028870110
 
สระบุรี - สระบุรีทงเฮง 02-4414641-3, 036211981,036221318
 
จันทบุรี - สหมิตรเดินรถ - 022336282,022342524
 
สิงห์บุรี - แต้เต๊กอู๋ 02-4103120, 0818300480,036511731,036511403
 
กระบี่ - โกล้วนขนส่ง 0816277642, 0897884576, 075663229
              กระบี่นครการ 02-8858746, 028858747,075632227
              กนกสยามนครการ 028871686,028871767,075611677
 
ประจวบคีรีขันธ์ - โกล้วนขนส่ง 032550325,024103122,024482898
                              - ประจวบทองชัย 032611363 กุยบุรี 032689214, ปราณ 0838166710,หัวหิน 0852967887, 024481976,024481977
บริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ยังมีอีกมาก
หากท่านลูกค้ามีความประสงค์จะใช้บริการของขนส่งบริษัทใด กรุณาแจ้งทางร้าน โดย
อีเมล์มาได้ที่ panyasaejuang@gmail.com หรือ โทร. 089-9632607
     
รายชื่อบริษัทขนส่ง
       
 
 
บริษัทขนส่ง
เขตพื้นที่
พื้นที่ให้บริการ
โทรศัพท์ - สอบถาม
หมายเหตุ
รถไฟ
ทั่วประเทศ
ทุกพื้นที่ที่มีสถานีรถไฟปลายทาง
1690
0-2220-4666
* เก็บค่าส่งต้นทาง
PS พี เอส ขนส่งด่วน
ภาคกลาง
ปทุมธานี คลอง 1, ธัญบุรี, คลอง 14,
 องครักษ์, นครนายก, บ้านนา, วิหารแดง,
หนองเสือ, รังสิต, คลอง 2-12, ลำลูกกา
084-727-2435
089-038-6016
081-341-6874
086-084-3842

PT พี ที ขนส่งด่วน
ภาคกลาง
อยุธยา, อ่างทอง, สิงห์บุรี
089-038-6016
*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
PL พวกแปดริ้ว
ขนส่งด่วน
ภาคกลาง
ฉะเชิงเทรา (แปดริ้ว), พนมสารคาม,
บางคล้า, เกาะขนุน, สนามชัยเขต,
แปลงยาว, หนองคอก, ท่าตะเกียบ,
บ้านโพธิ์, คลองสวน, บางปะกง,
คลองด่าน, บางบ่อ, แสมขาว,
สุวินทวงศ์, หนองจอก, คลอง 16,
บางน้ำเปรี้ยว, ถนนบางนา
02-613-8655
02-215-1318

PL พี แอล ขนส่งสินค้าด่วน
ภาคกลาง
สุพรรณบุรี , ด่านช้าง, ดอนเจดีย์,
ศรีประจันต์, สามชุก, เดิมบางนางบวช,
หนองหญ้าไซร, ท่าช้าง
086-754-1373
089-458-0574
081-198-7709

PM พี เอ็ม ขนส่งด่วน
ภาคกลาง
บ้านโป่ง-กาญจนบุรี  อ.เมือง,
หนองขาว, ลาดหญ้า, ท่าล้อ,
ท่าม่วง, ท่าเรือ, ท่ามะกา, ท่าไม้,
ลูกแก, ท่าผา
089-485-8405
085-100-6848

PR พี อาร์ คูเรีย
ภาคกลาง
สระบุรี – อ.เมือง, หนองแค,
หินกอง, แก่งคอย, หน้าพระลาน,
พระพุทธบาท, วังม่วง 
ลพบุรี – อ.เมือง, ท่าวุ้ง,
บ้านหมี่, โคกสำโรง, หนองม่วง,
พัฒนานิคม, ท่าหลวง, ม่วงค่อม,
ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)
ปทุมธานี – ลำลูกกา คลอง 1-8,
บ้านกลาง, ตลาดไท, สามโคก,
คลองหลวง, รังสิต, ลาดหลุมแก้ว,
บางปะอิน, บางพูน, บางคูวัด,
ตลาดพูนทรัพย์
02-613-8881
02-215-3373
02-613-8670
086-380-1458

ไพบูลย์ ขนส่ง
ภาคกลาง
โคกสำโรง , บ้านหมี่, หนองม่วง,
สระโบสถ์
กรุงเทพฯ
085-127-6570
085-802-8612
081-851-5436
โคกสำโรง
036-441386
036-624536
081-851-5436

PL พี แอล ขนส่งด่วน
ภาคกลาง
ภาคเหนือ
กรุงเทพฯ
02-2144820
02-2143921

แม่สอด
087-8474568

แพร่
081-7079978

เพชรบูรณ์
081-4742072

เลย
086-6672687

อุตรดิตถ์
089-4619699

สุโขทัย
081-4754683

ตาก          
086-9391525

กำแพงเพชร
089-6389972

พิษณุโลก   
086-9392052

หนองตม    
081-9713008
081-3247087

พิจิตร         
089-6441759

นครสวรรค์  
056-255012

ลาดยาว      
086-5892907

ชัยนาท       
089-7065616

อุทัยธานี    
081-0441527

ราชบุรี        
086-2069402

นครปฐม     
081-4015975

บริษัทนิ่มซีเส็ง จำกัด (1988) จำกัด
http://www.nimseeseng.com/
ภาคเหนือ
ทุกจังหวัด
0-2281-6218
* เก็บค่าส่งต้นทาง
หจก.ด่วนเหนือ 2543
ภาคเหนือ
เชียงใหม่, ลำปาง, กำแพงเพชร,
ตาก, นครสวรรค์, พิษณุโลก,
สุโขทัย, อุตรดิตถ์, แพร่, น่าน,
พะเยา, เชียงราย
02-2192472-3

สยามเฟิสท์ เอ๊กเพรสคาร์โก
http://www.siamfirst.co.th/
ภาคเหนือ
ลำปาง, ลำพูน, เชียงใหม่,
เชียงราย, อ.พาน, แม่จัน,
แม่สาย, พิษณุโลก, พะเยา,
แพร่, จุน, เชียงคำ, เทิง,
เชียงของ, ดอกคำใต้, สันป่าตอง
02-9543601-7
02-6330411
* เก็บค่าส่งต้นทาง
พัฒนาเอ็กซ์เพลส
ภาตใต้
หาดใหญ่, สงขลา, ยะลา,
ปัตตานี, นราธิวาส, สุไหงโก-ลก
สาขากรุงเทพฯ
02-223-3831
081-089-2988
สาขาหาดใหญ่
074-232281
089-735-8924
ผู้จัดการ
081-189-5757

หจก. เอส ดี เอ็กซ์เพลส
ภาตใต้
ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, กระบี่,
สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช,
ทุ่งสง, ภูเก็ต, ตรัง, พัทลุง, พังงา,
อ่าวลึก, ทับปุด, ปลายพระยา,
โคกกลอย, ตะกั่วป่า, หาดใหญ่,
สงขลา, สตูล, ปัตตานี, ยะลา
02-216-5846
02-219-3180
02-214-4341
081-408-3196
081-668-2799

หจก. เอส.พี. สุภาภัณฑ์ ขนส่ง
ภาตใต้
ประจวบฯ, ชุมพร, ระนอง, สุราษฎร์ธานี,
เกาะสมุย, นครศรีฯ, ทุ่งสง, พังงา,
ภูเก็ต, กระบี่, ตรัง, พัทลุง, หาดใหญ่,
สงขลา, ปัตตานี, ยะลา
02-215-3954
02-216-5845

CN ขนส่งด่วน
ภาคตะวันออก
ชลบุรี, บางพระ, หนองมน,
ศรีราชา,อ่าวอุดม,บ้านบึง
02-214-5065
086-386-3797

P.P. ขนส่ง
ภาคตะวันออก
บ้านแก้ง, ศาลาลำดวน, สระแก้ว,
ท่าเกษม, วัฒนานคร, อรัญประเทศ,
ตลาดโรงเกลือ
089-741-3092
085-092-2019
086-357-8767
กรุงเทพฯ
02-2161685
สระแก้ว
089-5170155

พรอำนวยขนส่ง
ภาคตะวันออก
จันทบุรี, สระแก้ว
สำนักงานใหญ่
039-381113
039-421579
รองเมือง
02-2143654
พุทธมณฑล สาย 2
02-28874630

บริษัท เอ็น ที ซี รับ-ส่ง พัสดุด่วน จำกัด (NTC)
http://www.ntc.co.th/
ภาคตะวันออก
สาขาชลบุรี (ศรีราชา, พัทยา, บางละมุง)
ผู้จัดการ : คุณกำธร
038-799508
038-798367
*  สถานที่ราชการเก็บค่าส่งต้นทาง
สาขาระยอง (บ้านฉาง, บ้านค่าย, แกลง, มาบตาพุด)
ผู้จัดการ : คุณเสรี
038-966722
086-545-7957
สาขาจันทบุรี (จันทบุรี, ตราด)
ผู้จัดการ : คุณนารี
081-723-1860
086-315-563(ตราด)
039-302948
089-247-9049
ภาคเหนือ
สาขาเชียงใหม่-ลำพูน
ผู้จัดการ : คุณสมจิต
053-302035
053-302365
053-302373
ต่อ 107,108
สาขาลำปาง
ผู้จัดการ : คุณสมควร
054-317119
086-075-8333
084-046-0077(รถส่งของ)
สาขาเด่นชัย (แพร่, น่าน, พะเยา)
ผู้จัดการ : คุณวิลัย
054-614101
084-150-5718
084-609-8798
087-179-6329
084-170-7449
สาขาเชียงราย
ผู้จัดการ : คุณนิรันทร์
053-700585
04-1737654
09-2645684
06-6700065

สาขาอุตรดิตถ์ (อุตรดิตถ์, สุโขทัย)
ผู้จัดการ : คุณกรรณิกา
055-403409
084-137-5893
087-847-1202
087-840-7108
สาขาพิษณุโลก (พิษณุโลก, พิจิตร, เพชรบูรณ์)
ผู้จัดการ : คุณสุรชัย
055-246135
089-045-2267
081-532-7289
081-584-7668
สาขานครสวรรค์
ผู้จัดการ : คุณวสันต์
056-334260
086-718-2597
081-799-1113
ภาคอีสาน
สาขานครราชสีมา (นครราชสีมา, ชัยภูมิ)
ผู้จัดการ : คุณสมชาย
044-928816
081-879-4245
089-844-7204
081-725-4847
สาขาขอนแก่น (กาฬสินธุ์, ร้อยเอ็ด, มหาสารคาม)
ผู้จัดการ : คุณศุภโชค
043-393407
043-393991-2
087-224-6154
087-237-5663
สาขาอุดรธานี (เลย, หนองบัวลำภู)
ผู้จัดการ : คุณฉวีวรรณ
042-204900
042-290271
สาขาหนองคาย
ผู้จัดการ : คุณทองอินทร์
042-464936
081-263-3690
089-186-6084
สาขาสกลนคร (สกลนคร, นครพนม)
ผู้จัดการ : คุณอนงค์042-730272
086-716-9725
086-636-8063
087-952-0969
สาขาสุรินทร์ (สุรินทร์, บุรีรัมย์)
ผู้จัดการ :  คุณศรันร์
044-512681
081-173-2655
086-718-0553
สาขาศรีสะเกษ (ศรีสะเกษ, ยโสธร)
ผู้จัดการ :  คุณบุดดี
045-634095
081-549-6309
081-725-0379
087-961-7018
081-579-9536(ยโสธร)
สาขาอุบลราชธานี
ผู้จัดการ : คุณบุญเพ็ง
045-317153
081-470-0636
081-878-1156
089-627-3984
สาขามุกดาหาร
ผู้จัดการ : คุณสมไทย
042-631197
081-320-4689
081-739-6947
089-279-0871(รถส่งของ)
P.M. พี เอ็ม ขนส่งด่วน
ภาคอีสาน
โคราช, ปากช่อง, สีคิ้ว
083-797-1407
083-917-5585
085-410-6579
085-328-6820

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ม่งเส็ง บุรีรัมย์ขนส่ง
ภาคอีสาน
บุรีรัมย์-นางรอง
083-124-4748
* เก็บค่าส่งต้นทาง

 

P.L. (พี แอล ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2214-4820 , 0-2214-3921
ศูนย์แม่สอด 08-7847-4568
ศูนย์แพร่ 08-1041-5080
ศูนย์เพชรบูรณ์ 08-1474-2072
ศูนย์เลย 08-9640-9463
ศูนย์อุตรดิตถ์ 08-9461-9699
ศูนย์สุโขทัย 08-1475-4683
ศูนย์ตาก 08-9644-1759
ศูนย์กำแพงเพชร 08-1651-9080
ศูนย์พิษณุโลก 08-6939-2052
ศูนย์หนอมตม 08-1971-3008
ศูนย์พิจิตร 08-9644-1759
               
P.P. (พี พี ขนส่งด่วน) รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2216-1685 , 08-9241-8951
ศูนย์จันทบุรี : ท่าใหม่ พลับพลา เขาไร่ยา พริ้ว พระยาตรัง ขลุง แสนตุ้ง ตราด 
ศูนย์ปราจีนบุรี : กบินทร์ คลองรั้ง บ้านสร้าง ประจันตคาม ศรีมหาโพธิ์ ท่าประชุม บ้านหนองสังข์ บ้านแก้ง
           
CLT (หจก. เชาวลิน ทรานสปอร์ต)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5058 , 08-6336-7135 , 08-1341-6963
             
NTC (บริษัทเอ็นทีซี รับส่งพัสดุด่วน จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สำนักงานใหญ่ โทรศัพท์ 0-2523-7042-46
สาขาที่ 1 0-2611-9582-4 0-2611-8484-5
           
TDS (หจก. ทำดี ดีลิเวอรี่ เซอร์วิส)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2946-1647 , 08-6844-2442
ศูนย์นครราชสีมา 08-5314-3111
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-8649 , 08-3149-5111
 
IT Transport (บริษัท ไอที ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2936-8801 , 08-1423-2252 , 08-1717-9201
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-6823 , 08-5026-9300 , 08-6375-4501
ศูนย์นครราชสีมา 0-4437-1180 , 08-6936-9273 , 08-6375-4502
ศูนย์อุดรธานี 0-4232-1204 , 08-6858-1102 , 08-6375-4506
           
กิตติวัตร (บริษัท กิตติวัตร ทรานสปอร์ต จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2987-0122 ,08-5013-7719 , 08-5007-8125
ศูนย์ขอนแก่น 0-4336-5271 , 0-4336-5273 , 08-9711-9483 , 08-1592-1386
ศูนย์โคราช 0-4427-6342 , 08-6855-6358
           
HWL (บริษัท เอช.ดับบลิว. ลอจิสติกส์ จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7725-3320
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7422-0959
ศูนย์ชุมพร 08-1082-0468
ศูนย์ขอนแก่น 0-4334-1124
ศูนย์นครราชสีมา 0-4427-0489
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5326-0111
ศูนย์ตาก 08-1430-4105
           
ด่วนเหนือ (หจก. ด่วนเหนือ 2543)
รับขนส่งสินค้าในเขต ภาคเหนือ
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2219-2472
ศูนย์เชียงใหม่ 0-5321-5420
           
SDS (บริษัท เซ้าท์ ดีลิเวอร์รี่ เซอร์วิส จำกัด)
รับขนส่งสินค้าในเขตกรุงเทพฯ
Call 08-1539-3339 , 08-7370-8787
ศูนย์กรุงเทพฯ 0-2943-5353 , 0-2943-8382 , 08-7370-7878
ศูนย์สุราษฎร์ธานี 0-7726-9194 , 08-1694-7888 , 08-4625-6444
ศูนย์หาดใหญ่ 0-7445-7219 , 08-1542-8367 , 08-6957-7864
ศูนย์ภูเก็ต 0-7623-4393 , 08-1539-3339
ศูนย์ชุมพร 0-7757-6416

 บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด (นิ่มเอ็กเพลส)
E-mail: services@nimexpress.com
ศูนย์กระจายสินค้า เบอร์ติดต่อ
จ.กรุงเทพ 02-4481741
02-4481651
FAX. 02-4481509
จ.ขอนแก่น 043-239658
088-0228240


ส่วนเรื่องค่าส่งหรือรายละเอียดเพิ่มเติมอื่น สามารถโทรสอบถามกับบริษัทได้โดยตรงครับ